Accessibility Statement

Toegankelijkheid van deze website

Deze website is toegankelijk ontwikkeld volgens de internationale toegankelijkheidsstandaard, de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 AA

Dat is een voorwaarde die vooraf is gesteld. Vanaf de start is toegankelijkheid onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.

Deskundigen van Accessibility toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij op. Bouwer Level Level heeft ruime ervaring met het bouwen van toegankelijke websites.

Heb je vragen over de toegankelijkheid van deze website of er is ondanks onze inspanningen toch iets wat niet toegankelijk is voor jou? Neem dan contact met ons op via support@level-level.com.