Privacy Statement

Wie zijn wij?

De Zelfscan Toegankelijkheid is een initiatief van de expertgroep Opportunities of e-Accessibility van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. Het projectteam bestaat uit medewerkers van VNO-NCW en MKB Nederland (via MKB Toegankelijk), Thuiswinkel.org en Accessibility, en wordt ondersteund door ontwikkelaar Level Level. Het doel van deze website is om ondernemers bewust te maken van de kansen en ontwikkelingen rondom digitale toegankelijkheid en de wettelijke richtlijnen. Maar ook om de ondernemer een startpunt te geven, waar zij kunnen beginnen met het toegankelijker maken van hun digitale winkel en/of website. Deze privacyverklaring en het cookiebeleid van de genoemde partners zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen, op de website ismijnsitetoegankelijk.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke

ismijnsitetoegankelijk.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. ismijnsitetoegankelijk.nl acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat houdt onder andere in dat wij: 

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 27-05-2021.

Doel van, en rechtsgrond voor de verwerking

ismijnsitetoegankelijk.nl verwerkt je persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar dienstverlening aan alle ondernemers. Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van evenementen.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die ismijnsitetoegankelijk.nl met je sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ismijnsitetoegankelijk.nl en haar cliënten en derden. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor evenementen en het plaatsen van cookies vraagt ismijnsitetoegankelijk.nl voorts je toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. De gerechtvaardigde belangen waar ismijnsitetoegankelijk.nl zich voor de verwerking op beroept zien op handelsbevordering, de organisatie van evenementen met strategische partners, het optimaal laten functioneren van deze website en de analyse van het gebruik van deze website om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van geleverde diensten, het kunnen beantwoorden van vragen via het contactformulier op deze website, het bijhouden van de personeels- en salarisadministratie, CRM, crediteuren- en debiteurenbeheer en het goed laten functioneren van interne ICT-diensten in het kader van haar bedrijfsvoering.

Welke persoonsgegeven verwerken wij?

Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens met als doel om nieuwsbrieven te sturen en uitnodigingen voor evenementen, mits de gebruiker aangeeft gebruik te willen maken van de opties:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijf/organisatie
 • E-mail

Verwerkers en derde ontvangers

Je gegevens worden niet door ons verstrekt of gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

 1. In het kader van de organisatie van evenementen kunnen gegevens worden gedeeld met strategische partners waarmee wij deze evenementen organiseren.
 2. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit, dan is er in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst afgesloten. Ook kunnen persoonsgegevens met derden worden gedeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Uitwisseling persoonsgevevens

Jouw persoonsgegevens kunnen door ismijnsitetoegankelijk.nl worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. ismijnsitetoegankelijk.nl zorgt ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt naar landen met een passend beschermingsniveau (op grond van een door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluit) of wanneer sprake is van passende waarborgen (zoals door gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen)

Voor het verzorgen van mailings schakelt ismijnsitetoegankelijk.nl de volgende partijen in als verwerkers:

Google Analytics

Voor het analyseren van het gebruik van deze website schakelt  ismijnsitetoegankelijk.nl Google LLC in als verwerker. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan het EU-US Privacy Shield-raamwerk. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google LLC verwijzen wij je naar het privacybeleid van Google LLC.

SendinBlue

Wij maken gebruik van SendinBlue om e-mailcommunicatie te versturen. Daarnaast personaliseren wij de communicatie aan de hand van de resultaten van de zelfscan om ervoor te zorgen dat je relevante communicatie ontvangt. Het e-mailadres wordt bewaard tot het moment dat je aangeeft geen e-mails meer te willen ontvangen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Sendinblue verwijzen wij je naar het privacybeleid van Sendinblue.

Beveiliging en bewaartermijn

ismijnsitetoegankelijk.nl gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens diejeaan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen ismijnsitetoegankelijk.nl toegang tot de gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens ismijnsitetoegankelijk.nl van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

ismijnsitetoegankelijk.nl bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die in de privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen (in het geval hiertoe een fiscale bewaarplicht bestaat gedurende 7 jaar. De gegevens kunnen eventueel (geanonimiseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Beveiligingsverklaring

ismijnsitetoegankelijk.nl gaan uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht je er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Cookiebeleid

Een cookie is een tekstbestand dat door een browser op de harde schijf van een computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kun je de instelling van je browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van je internet-browser om te zien hoe je alle cookies kunt blokkeren. Je kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Bepaal zelf welke cookies jij goedkeurt. Uiteraard gaan we voorzichtig om met de gegevens die we verzamelen. Je kunt zelf aangeven wat we van je mogen volgen. Deze instellingen kun je altijd veranderen, maar bepaalde functies van de website zullen niet meer beschikbaar voor jou zijn. Welke cookies we exact opslaan lees je hieronder:

Analytische cookies

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.

Marketing cookies

Cookies waarmee je websitegedrag gemonitord kan worden door advertentienetwerken, waardoor wij jou relevante advertenties kunnen tonen. Door deze cookies te accepteren kan je internetgedrag gemonitord.

Wat zijn Cookies, Tags/Beacons en JavaScripts?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. De meest bekende voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Hiervoor gebruiken wij cookies, tags/beacons en JavaScript zodat wij de browser kunnen herkennen en op die manier het aantal bezoekers aan onze websites kunnen meten.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen graag jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze websites en voor welke doeleinden.

Welke cookies gebruikt ismijnsitetoegankelijk.nl?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de website die je bezoekt op jouw apparaat worden geplaatst. De volgende keer dat je diezelfde website bezoekt, zorgen cookies ervoor dat jouw apparaat wordt herkend. Door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixeltags / bakens en scripts (‘cookies’) kan deze website informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Sommige cookies op de websites plaatsen we zelf, terwijl andere cookies door derden worden geplaatst. Cookies van derden kunnen ook buiten onze websites gegevens verzamelen. Cookies kunnen worden gebruikt om het bezoek aan een website persoonlijker te maken. Voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die gebruikers in staat stellen om ismijnsitetoegankelijk.nl te bekijken, de functies op de websites te gebruiken en toegang te verkrijgen tot beveiligde gedeelten van de sites. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. ismijnsitetoegankelijk.nl maakt gebruik van de volgende functionele cookies:

Google Tag Manager

Doel: Analytics & tag management & cookiebar manager.
Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies, en daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving.

Bewaartermijn: Verwijderd aan het eind van de sessie

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Cookiebanner: __EuCookieBanner

Doel: Onthoud je keuzes welke cookies je wilt behouden.

Analytische cookies

Deze cookies helpen ismijnsitetoegankelijk.nl om haar website(s) te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers ismijnsitetoegankelijk.nl gebruiken, waaronder informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal getoonde foutmeldingen. WebAnalytics-cookies zijn een voorbeeld van dit type cookies. ismijnsitetoegankelijk.nl maakt gebruik van de volgende analytische cookies:

Google Analytics: _ga, _gid, _gat

Doel: Met Google Analytics meten we hoe je ismijnsitetoegankelijk.nl gebruikt en hoe je ons hebt gevonden.
Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder deze cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze sites gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen.

Bewaartermijn: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Hotjar: _hjl, _hjIncludedInSample

Doel: Wij maken gebruik van Hotjar om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.

Bewaartermijn: Deze cookie komt van Hotjar en wordt maximaal 1 jaar bewaard.

Delen: Hotjar deelt geen anonieme data met derden. Zie ook de Privacy Policy van Hotjar

Marketing- en andere cookies

Marketingcookies op ismijnsitetoegankelijk.nl  worden gewoonlijk geplaatst door advertentienetwerken. Deze netwerken zijn ondernemingen die optreden als tussenpersonen tussen ismijnsitetoegankelijk.nl en adverteerders. Deze cookies worden gebruikt om:

 • relevante, gepersonaliseerde advertenties of aanbiedingen te tonen via alle soorten media (zoals e-mail, sociale media en banners) op basis van jouw bezoek aan en klik gedrag op ismijnsitetoegankelijk.nl;
 • het aantal keren dat elke advertentie wordt getoond te beperken;
 • de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten; een koppeling te maken met sociale media, zodat je wordt herkend als je via ismijnsitetoegankelijk.nl sociale media wilt gebruiken.

ismijnsitetoegankelijk.nl maakt gebruik van de volgende marketing cookies:

Google Dynamic Remarketing

Doel: Tracking & remarketing.
Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op externe websites. Hier betreft het met name text ads via Google display network (GDN).

Bewaartermijn: Deze cookie wordt na 90 dagen verwijderd.

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Linkedin Marketing Solutions & Linkedin Ads

Doel: Tracking & remarketing.
Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op Linkedin.

Bewaartermijn: Deze cookie komt van Linkedin en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Delen: Linkedin verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Linkedin.

Facebook

Doel: De Facebook-pixel zorgt ervoor dat je op Facebook relevante content van ismijnsitetoegankelijk.nl te zien krijgt. Op deze manier kunnen wij jou online nog beter van dienst zijn.

Bewaartermijn: Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan je eigen Facebook-account, worden bewaard tot je jouw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.

Delen: Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Facebook

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Je rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ismijnsitetoegankelijk.nl van je ontvangen heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ismijnsitetoegankelijk.nl of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van je direct aan een andere partij. ismijnsitetoegankelijk.nl kan je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heb je ismijnsitetoegankelijk.nl eerder toestemming gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

ismijnsitetoegankelijk.nl kan niet uitsluiten dat de dienstverlening in de toekomst verandert, daardoor zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. ismijnsitetoegankelijk.nl adviseert je om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Vragen en klachten

Heb je na het lezen, algemene vragen of opmerkingen over ons privacyverklaring en/of cookiebeleid? Richt deze aan: MKB Toegankelijk, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV te Den Haag.

U kunt hiervoor ook contact opnemen via telefoonnummer +T +31 (0)70 349 09 09 of mailen naar avg@vnoncw-mkb.nl

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens.